iSchweizer marketing s.r.o.

se sídlem Legionářú 4416/22, Hodonín 695 01
IČO: 076 45 139
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 109219 vedená u Krajského soudu v Brně jednající Luciou Stachovou jednatelkou, Michalem Soldánem, jednatelem

Tel.: +420 725 607 503
Email: info@ischweizer.com

Odpovědnost za obsah webových stránek

Tyto webové stránky byly vytvořeny a jsou spravovány s maximální možnou mírou důkladnosti, náležité opatrnosti a potřebné pečlivosti. Je nutné upozornit, že přenos dat na internetu není nikdy možné i při vynaložení veškerého úsilí stoprocentně ochránit před neoprávněnými zásahy třetích osob. Za bezchybnost a bezvadnost obsahu nemůže být převzata záruka. Odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou návštěvníkovi či uživateli těchto webových stránek v souvislosti s návštěvou či užíváním těchto webových stránek je vyloučena. Pokud tyto webové stránky odkazují na jiné internetové stránky, ať už formou odkazů, pododkazů či jiných přesměrování, nenese společnost iSchweizer marketing s.r.o. žádnou odpovědnost za obsah těchto jiných internetových stránek či za škody vzniklé v souvislosti s obsahem na těchto jiných internetových stránkách.

Ochrana osobních dat

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. jako provozovatel těchto webových stránek je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost osobních dat poskytnutých v rámci těchto webových stránek.

Spravované osobní údaje jsou důvěrné, nejsou poskytovány žádným třetím subjektům a jsou zabezpečeny proti zneužití.

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data žádné třetí straně.

Objevíte-li na těchto webových stránkách jakékoli nesrovnalosti, nejasnosti, pochybení, apod., prosím, neváhejte nás bezodkladně kontaktovat!

LEU Brain Stimulator Spielsteine